• Adres

    Fahrettin Kerim Gökay Cad.
    No:206, Kadıköy/İstanbul

  • Telefon

    (0216) 565 14 87

Koltuk Sigortası

Koltuk SİGORTASI

Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Nedir? Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Kapsamına Giren Teminatlar Nelerdir? Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Teminatları Nasıl Hesaplanır?

koltuk sigortası nedir

Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, yurt içi ve uluslararası yolcu taşımacılığında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve personelleri, taşımacılık hizmeti sürecinin başlangıcından sonuna kadar ki süre içerisinde (duraklamalar da bunun içine dahil) oluşan her türlü kazalar sonucuna karşı teminatlar dahilindeki sigorta türüdür. Her bir motorlu kara taşıtı için ayrı poliçe düzenlenir ve poliçedeki teminatlar hesapları, otobüsteki yolcu koltuk sayısıyla görevli personele göre belirlenir Her sene yenilenebilir. Uzun süre aynı sigorta şirketinden ev sigortası yapıyorsanız ödemelerde indirimler de söz konusu olacaktır.

Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası sizlere sağladığı teminatlar ise;

Ölüm Teminatı

Bu sigorta ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde ölümüne yol açtığı takdirde, teminatın tamamı, sigortalının yardımından mahrum kalan hak sahiplerine ödenir.

Sakatlık Teminatı

Bu sigorta ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde sakatlığına yol açtığı takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda, sakatlık tazminatı aşağıda belirtilen oranlar dahilinde kendisine ödenir.

Tedavi Giderleri Teminat

Sigortacı, sigorta poliçesinin kapsamına giren bir kaza nedeniyle, kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde ödenmiş doktor ücreti ile hastane ve diğer sağlık kurumlarında ayakta ve yatakta yapılan tedavilere ilişkin giderleri, nakil ücretlerini poliçede tedavi giderleri teminatı için belirlenen meblağa kadar öder. Bu tip sigortalarda teminat limitleri her sene Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık tarafından belirlenir ve Resmi Gazete vasıtasıyla yürürlüğe girer. Ancak primler veya indirimler sigorta şirketleri tarafından belirlenir. Ayrıca il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları, 100 km' ye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları ve belediye sınırları ile belirlenen alan içindeki şehir içi taşımalar bu kapsam dışında tutulmuştur. Ancak il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle valiliklerce veya ilgili belediyelerce farklı düzenleme yapılabilir.

Detaylar için Bize Ulaşın

SAYFAMIZLA İLGİLİ DİĞER DİKKAT ÇEKEN BAŞLIKLAR


koltuk sigortası sorgulama ■ Koltuk Sigortası ■ koltuk sigortası nedir ■ koltuk sigortası hesaplama ■ Koltuk Sigortası anadolu sigorta ■ koltuk sigortası kimlere zorunlu ■ koltuk sigortası ne kadar ■ koltuk sigortası hangi araçlarda zorunludur■ koltuk sigortası teklif al ■
Whatsapp Üzerinden Anında Teklif Alın