• Adres

  Fahrettin Kerim Gökay Cad.
  No:206, Kadıköy/İstanbul

 • Telefon

  (0216) 565 14 87

Tıbbi Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Zorunluluk Sigortası Nedir?

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası nedir? Zorunlu Hekim sigortası Nedir? Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Neden Yapılır ? Zorunlu Hekim sigortası Neden Yapılır? Zorunlu Hekim sigortası Risk Grubu Nelerdir? Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Teminatlar Nelerdir? Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Sorgulama? Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Fiyatları? Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Risk Grubu Nedir?

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası, kamu veya özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler, diş hekimleri ve alanında uzman hekimlerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyetlerini ifa ederken sözleşmesinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme dahilinde mesleki faaliyetlerinde verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme dahilinde kendisine açılan tazminat taleplerine, belirtilen taleple ile bağlantılı yargılama giderlerini ve üstlenilecek faize karşı belirlenen limitler dahilinde güvence altına alan sigortadır Ancak bir aydan daha uzun süre sigortasız kalınan dönemlerde oluşan olaylar ile bağlantılı sigortalı döneminde yapılan ihbarlar sigorta kapsamına girmez. Sigortalanın meleğine son vermesi durumunda üstteki maddeye ek olarak son sigorta sözleşmesindeki mesleki faaliyetlerinden dolayı sözleşmenin bitiş tarihinden 2 yıl sonrasına kadar ortaya çıkabilecek talepler ise teminat dahilindedir. Ayrıca bu sigorta, sigortalı tarafından Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında yaşanan her bir olay için azami teminat tutarı hekimin risk grubuna göre sınıflanmıştır (ancak yaşanan her olayda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat 1.800.000 TL’yi aşamaz.)

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primlerine ve risk gruplarına ilişkin tarife ve olay için azami teminat tutarları ;

RİSK GRUBU
1.Grup
2.Grup
3.Grup
4.Grup
ORTALAMA PRİM TUTARI (TL)
150
200
500
700
AZAMİ TEMİNAT
200.000
400.000
600.000
800.000

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasından Kimler Yararlanır?

 • Kamu sağlığı kuruluşlarında çalışan hekimler, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık alanına göre uzman hekimler (sigorta ettiren sıfatıyla kendileri) ,
 • Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık alanına göre uzman olan hekimler (her biri ayrı ayrı sigorta ettiren sıfatıyla kurumları tarafından)
 • Serbest olarak mesleklerini icra eden hekimler, diş hekimleri alanına göre uzman olan hekimler ile sözleşmeli aile hekimleri (sigorta ettiren sıfatıyla kendileri tarafından).
 • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Kapsadığı Teminatlar;
 • Mesleki Faaliyet Nedeniyle Verilen Zararlar
 • Tazminat Talepleri ve Giderleri
 • İlgili Taleple Bağlantılı Yargılama Giderleri
 • Hükmolunacak Faiz
Detaylar için Bize Ulaşın

SAYFAMIZLA İLGİLİ DİĞER DİKKAT ÇEKEN BAŞLIKLAR


allianz tekne sigortası ■ tekne deniz araçları sigortası ■ tekne deniz araçları sigortası nedir ■ tekne deniz araçları sigortası nedir ■ tekne sigortası teminat dışı kalan haller ■ fiber tekne sigortası ■ hdi tekne sigortası ■ tekne sigortası klozları ■ Tıbbi Zorunluluk Sigortası başvuru ■
Whatsapp Üzerinden Anında Teklif Alın